Begeleiding Coaching Coördinatie

Het dagelijks leven is voor mensen met psychische problemen of mensen met een licht verstandelijke beperking lang niet altijd gemakkelijk. Vaak is het niet mogelijk om aansluiting te vinden bij het reguliere onderwijs, bij werkgevers en bij het verenigingsleven in je eigen dorp of stad. Soms is ook het eigen netwerk van familie en vrienden maar klein. Becoco wil graag hier een helpende hand in bieden. Omdat wij vinden dat goede begeleiding na kantooruren niet ophoudt, zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.

begeleiding, coaching en coordinatie

Voor wie?

We richten ons op individuele begeleiding van mensen met psychische problematiek (schizofrenie, autisme, depressie, bipolaire stoornis, angststoornis, verslavingsproblematiek) of een verstandelijke beperking. We zijn er voor zowel jongeren als voor volwassenen.

We hebben in de gemeenten Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast een contract voor WMO-begeleiding individueel, zowel basisbegeleiding als intensief. Het gaat hierbij alleen om begeleiding van volwassenen. In alle andere gemeenten kunnen we alleen werken op PGB-basis. U kunt zowel bij de WMO-consulent als bij het CJG een PGB-budget aanvragen, maar u zult dan wel goed moeten onderbouwen waarom u dat graag wilt en u dient het budget goed te kunnen beheren.

  • Schizofrenie
  • Autisme
  • Depressie
  • Bipolaire stoornis
  • Angststoornis
  • Verslavingsproblematiek
  • Verstandelijke beperking

Veranderingen in de zorg

Een grote verandering met de situatie van twee jaar geleden is dat de gemeente verantwoordelijk is geworden voor de jeugdzorg en voor individuele begeleiding van volwassenen. Een aanvraag voor individuele begeleiding van een minderjarige kunt u richten tot de medewerkers van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) van de gemeente waarin u woonachtig bent. Volwassenen kunnen zich voor individuele begeleiding richten tot de WMO-consulenten van de gemeente. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Waarom Becoco?

Bij de keuze voor Becoco kiest men voor betrokkenheid en professionaliteit. Er is 24 uur per dag iemand bereikbaar voor overleg, iedere zorgvrager heeft een begeleidingsplan met concrete doelen en van elk contact tussen de zorgvrager en de begeleider wordt een rapportage gemaakt. Bovendien kan de zorgvrager zelf bepalen op welke momenten begeleiding gewenst is.

Werkgebied

Ons werkgebied bestaat in grote lijnen uit het Hogeland, de stad Groningen en het Westerkwartier. Het gaat om de gemeenten Groningen, Winsum, Bedum, De Marne, Loppersum, Eemsmond, Appingedam, Loppersum, Ten Boer, Zuidhorn, Leek, Grootegast en Marum. We zullen verzoeken van budgethouders uit omliggende gemeenten niet direct afwijzen, maar zijn wel van mening dat de reistijd naar onze klanten niet te lang moet zijn.

werkgebied Becoco in de regio Groningen

team becoco