Begeleiding

Basis en intensief

Het begeleiden van mensen is de basis van ons werk. Wij zijn er voor alle leeftijdscategorieën. Onze visie is dat een goed contact en vertrouwen tussen zorgvrager en zorgverlener essentieel is om samen stappen voorwaarts te kunnen zetten. Becoco richt zich zowel op eenvoudige begeleiding als op meer complexe problematiek.

Onder eenvoudige begeleiding verstaan we onder meer: helpen bij dagstructuur zoals opstaan en zelfzorg en bijvoorbeeld ook ordening van de administratie. Onder meer complexe, ook wel intensieve begeleiding genoemd, verstaan we onder meer: ondersteuning om zelf regie te houden over het dagelijks leven, omgaan met emoties, agressieregulatie en hulp bij verslavingsproblematiek.

De hulpvraag is leidend voor het begeleidingsplan, waarna in samenspraak een concrete doelen worden opgesteld. Er is hierbij aandacht voor de rolverdeling tussen zorgvrager en zorgverlener.

Coaching

De verbindende schakel zijn

Iedereen heeft bepaalde wensen in het leven. Bijvoorbeeld leuke vriendschappen opbouwen, een leuk baan hebben en hobby’s kunnen uitoefenen. Wij zien in de praktijk dat dat niet voor iedereen even makkelijk is. Becoco wil graag helpen. Dit kan in onze ogen door bijvoorbeeld werkgevers, leerkrachten van onze zorgvragers uitleg te geven hoe zij de zorgvrager het beste kunnen helpen om zo goed mogelijk te functioneren. Deze rol kunnen we ook oppakken bij vrijwilligers van een sportvereniging die bij onze zorgvragers betrokken zijn. Dit gebeurt alleen  met toestemming van een zorgvrager. Wij denken wel dat meedoen in  de maatschappij hierdoor gemakkelijk kan worden. Ook kunnen we helpen om communicatie is een gezinssituatie beter te laten verlopen zodat iedereen minder spanning ervaart.

Coördineren

Plannen en evalueren. Samen sta je sterk!

Wij schrijven in samenspraak met iedere zorgvrager een begeleidingsplan. Ook wordt van alle contacturen een rapportage gemaakt. Becoco bewaart deze rapportage en spreekt met de zorgverlener af op welke wijze die de rapportage wenst te ontvangen. Soms is een begeleidingsvraag zo intensief dat het verstandig is om daar meerdere begeleiders in te zetten. Wij maken in dat geval een werkschema en zorgen voor een onderling overdracht. Ook zijn we bereid aanwezig te zijn bij overleggen met instanties en met andere hulpverleners. Voor het schrijven van plannen en het overleggen over een zorgvrager (alleen met diens toestemming) worden geen uren gerekend. Het schrijven van dagrapportages en het bijwonen van overleggen waarbij de zorgvrager ook zelf aanwezig is, zien we wel als onderdeel van directe begeleiding.