Klachtenregeling

Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar als u niet tevreden bent over de begeleiding van Becoco dan horen we dat graag.
Onze intentie is altijd om de begeleiding volgens plan en naar tevredenheid van de klant uit te voeren. Mocht u toch niet tevreden zijn en levert ook een gesprek hierover in uw ogen te weinig op, dan kunt u altijd een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van SoloPartners. Zij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden die ze hebben en de procedure.

7_klachten_kunnen_opgelost_worden

http://www.solopartners.nl

certificaat-113456