Missie

Voor ons is het vanzelfsprekend om te werken, een opleiding te volgen, lid te zijn van een (sport)vereniging en leuke dingen te doen met familie en vrienden. Voor sommige mensen is een extra inspanning nodig om mee te kunnen doen in de maatschappij of een zinvolle daginvulling te hebben. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor mensen met psychische problemen en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Wij willen ons voor deze mensen inzetten door samen te kijken wat wel mogelijk is en creatieve oplossingen te zoeken, het liefst dicht bij huis.

Visie

Het dagelijks leven is voor mensen met psychische problemen of mensen met een licht verstandelijke beperking lang niet altijd gemakkelijk. Vaak is het niet mogelijk om aansluiting te vinden bij het reguliere onderwijs, bij werkgevers en bij het verenigingsleven in je eigen dorp of stad. Soms is ook het eigen netwerk van familie en vrienden maar klein.

Allereerst geloven wij dat een goede basis belangrijk is voor iedereen. Hierbij denken we aan gezonde voeding, een goed dag- en nachtritme, voldoende beweging en de mogelijkheid om contact met anderen te hebben. Hier willen we mensen als dat nodig is, graag in begeleiden. Daarnaast zien we dat iedereen bepaalde interesses heeft. Voorbeelden hiervan zijn interesse in sport, muziek, computers, techniek en zo is er nog veel meer op te noemen. Wij denken dat de interesse van mensen de basis is voor een zinvolle daginvulling. Wij vinden het belangrijk om de daginvulling zo te organiseren dat het voor iemand met psychische problemen of een lichte verstandelijke beperking goed vol te houden is en diegene er ook nog veel voldoening uit haalt. Dit vergt een andere manier van kijken en soms ook enig geduld en aanpassingsvermogen. We willen graag als professional de zorg van onze klanten coördineren en als het nodig is onze klanten, familie, vrienden, collega’s en vrijwilligers bij een vereniging coachen om meedoen in de maatschappij voor onze klanten mogelijk te maken.