Onze tarieven voor begeleiding

Bij individuele begeleiding kan er sprake zijn van twee financieringsstromen: Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB). Zorg in natura betekent dat een zorgvrager niks met de financiële afwikkeling van de begeleiding te maken krijgt. Een zorgverlener staat onder contract bij een gemeente en kan daar op basis van gemaakte afspraken de facturen declareren.  Bij PGB kan een zorgvrager zelf begeleiding inkopen.

PGB

Iedereen kan een PGB-budget aanvragen bij de CJG-medewerker of bij een WMO-consulent. Die zal wel een argumentatie willen horen waarom iemand PGB in plaats van ZIN wil en de gemeente zal toetsen of iemand in staat is adequaat met dit eigen budget om te gaan. Sinds 1 januari 2015 krijgen PGB-budgethouders het geld niet meer op de eigen rekening gestort, maar zorgt de SVB (Sociale Verzekeringsbank) voor de uitbetalingen.

Zorg In Natura

Becoco heeft met alle gemeenten in het Westerkwartier (Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn) per 1 januari 2016 een contract afgesloten voor individuele begeleiding van volwassenen. Dit is op basis van Zorg in Natura. Inwoners van deze gemeenten kunnen zowel voor begeleiding basis als begeleiding intensief voor Becoco kiezen, waarbij de gemeente de tarieven vaststelt.

In alle andere gemeenten kan Becoco alleen maar begeleiding bieden aan PGB-houders. Dit geldt dus ook voor begeleiding aan minderjarigen die woonachtig zijn in een gemeente in het Westerkwartier.

Becoco zet voor de begeleiding uitsluitend medewerkers in met een aantoonbaar deskundigheidsniveau. Het tarief komt bij een PGB-budget in onderling overleg tot stand. Hierbij spelen de intensiteit van de begeleidingsvraag en de reisafstand onder meer een rol.

In alle gevallen geldt dat er vrijblijvend een afspraak gemaakt kan worden om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken. Pas als er een akkoord is, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake waar wel kosten aan verbonden zijn.